Select a country

Исполком Международного союза биатлонистов утвердил переход Кристины Ильченко в сборную России, которая ранее выступала в команде Белорусс

Κόρμπιν: "Απάτη" οι διακομματικές- Η Μέι αρνείται πραγματικότητα

Την πρόθεση της κυβέρνησης να εγκαταλείψει το σχέδιο επιβολής τέλους στις αιτήσεις των Ευρωπαίων πολιτών για το δικαίωμα παραμονής στη χώρα
Sigma Live News

Κόρμπιν: "Απάτη" οι διακομματικές- Η Μέι αρνείται πραγματικότητα

Την πρόθεση της κυβέρνησης να εγκαταλείψει το σχέδιο επιβολής τέλους στις αιτήσεις των Ευρωπαίων πολιτών για το δικαίωμα παραμονής στη χώρα μετά το Brexit, καλωσόρισε ο ηγέτης του Εργατικού κόμματος της αντιπολίτευσης, Τζέρεμι Κόρμπιν, απαντώντας στην τοποθέτηση της Βρετανίδας πρωθυπουργού, η οποία παρουσίασε σήμερα στο κοινοβούλιο τα επόμενα βήματα της κυβέρνησής της στη διαδικασία του Brexit. Ωστόσο, τόνισε ότι η Τερέζα Μέι εξακολουθεί να βρίσκεται σε άρνηση σε ότι αφορά το μέγεθος της ήττας της συμφωνίας της την προηγούμενη εβδομάδα και χαρακτήρισε τις διακομματικές της συζητήσεις για συναίνεση ως «απάτη». «Υπάρχει σαφής πλειοψηφία σε αυτή τη Βουλή να υποστηρίξει μία συμφωνία επί της αρχής και να σεβαστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αλλά απαιτεί από την πρωθυπουργό να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και να αποδεχτεί ότι η συμφωνία της ηττήθηκε συντριπτικά» είπε ο Τζ Κόρμπιν. Σε ότι αφορά την πρόθεσή της να επιστρέψει στις Βρυξέλλες αναζητώντας παραχωρήσεις για το backstop, αναρωτήθηκε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μία παραχώρηση και σε μία νομική διαβεβαίωση, ενώ είπε ότι η Μέι έχει προσπαθήσει το ίδιο και πριν τα Χριστούγεννα. Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του τόνισε ότι αν και ο υπουργός Οικονομικών, Φίλιπ Χάμοντ, δήλωσε σε επιχειρηματίες ότι το ενδεχόμενο αποχώρησης χωρίς συμφωνία θα αποκλειστεί, το υπουργείο του δαπανά 4 δισεκατομμύρια λίρες για προετοιμασίες που αφορούν αυτό ακριβώς (αποχώρηση χωρίς συμφωνία). Κάλεσε μάλιστα την πρωθυπουργό να επιβεβαιώσει εάν η ίδια θα στηρίξει την περίπτωση το κοινοβούλιο να εγκρίνει σχετική τροπολογία που θα αποκλείει το Brexit χωρίς συμφωνία. Πρόσθεσε ότι οι Εργατικοί θα στηρίξουν τροπολογίες που αποκλείουν έξοδο χωρίς συμφωνία και θα εξετάσουν την περίπτωση για ένα νέο δημοψήφισμα. Προανήγγειλε ότι το κόμμα του θα παρουσιάσει σχέδια για τελωνειακή ένωση με την ΕΕ. Στην πρόκληση του ηγέτη των Εργατικών να αποκλειστεί ένα no-deal Brexit, η Τερέζα Μέι απάντησε ότι επιδιώκει να πει στους βουλευτές για το τι χρειάζεται να γίνει προκειμένου να εξασφαλιστεί μία συμφωνία. Σε ότι αφορά τις δαπάνες προετοιμασίας εξόδου είπε ότι το εν λόγο ποσό δεν αφορά μόνο την προετοιμασία για έξοδο χωρίς συμφωνία, αλλά και για την αποχώρηση με συμφωνία. Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ  

90만 난민 경제활동 허용… 에티오피아의 색다른 실험

동아프리카 에티오피아 정부가 자국 내 난민 수용소에 머무는 모든 난민에게 교육 기회를 제공하고, 경제·금융 활동도 허용하기로 했다. 사회 경제적 부담을 이유로 서구 선진국이 강력한 반(反)
동아닷컴 : 동아일보 전체 뉴스

90만 난민 경제활동 허용… 에티오피아의 색다른 실험

동아프리카 에티오피아 정부가 자국 내 난민 수용소에 머무는 모든 난민에게 교육 기회를 제공하고, 경제·금융 활동도 허용하기로 했다. 사회 경제적 부담을 이유로 서구 선진국이 강력한 반(反)난민 정책을 펴고 있는 것과 대조적인 접근이어서 주목된다. 20일 아프리카 현지 언론 아프리칸데일리보이스 등은 “에티오피아 정부가 100만 명에 이르는 자국 내 난민에게 온전한 사회구성원으로 활동할 ‘기회의 문’을 열어줬다”고 보도했다. 에티오피아 의회는 17일 난민들에게 △취업 △은행 계좌 개설 △초등교육 △운전면허 취득 △출생·결혼·사망신고 등을 허용하는 새 난민법을 통과시켰다. 현재 에티오피아에는 90만5831명(2018년 8월 기준)의 난민이 머물고 있다. 아프리카에서 우간다(약 119만 명)에 이어 두 번째로 많다. 대부분은 에티오피아와 국경을 접한 남수단, 수단, 소말리아, 에리트레아 출신으로 수십 년간 이어진 인종 갈등, 내전, 기후변화와 가뭄 등을 피해 상대적으로 안정된 에티오피아에 몰려들었다.

“마케도니아는 그리스 것”… 아테네 뒤덮은 시위 물결

그리스에서 이웃 나라인 마케도니아의 국호 변경에 반대하는 대규모 시위가 벌어졌다. 20일 BBC 등 주요 외신에 따르면 이날 아테네 도심 신타그마 광장 등에는 정부의 마케도니아 국호 변경 합의
동아닷컴 : 동아일보 전체 뉴스

“마케도니아는 그리스 것”… 아테네 뒤덮은 시위 물결

그리스에서 이웃 나라인 마케도니아의 국호 변경에 반대하는 대규모 시위가 벌어졌다. 20일 BBC 등 주요 외신에 따르면 이날 아테네 도심 신타그마 광장 등에는 정부의 마케도니아 국호 변경 합의에 반발한 6만 명(경찰 추산)이 시위를 벌였다. 이들은 “마케도니아는 그리스의 것이다. 우리의 역사를 빼앗아가지 말라”고 주장하며 마케도니아의 국호에서 ‘마케도니아’라는 단어를 완전히 빼라고 요구했다. 현지 주민들은 이날 시위가 구제금융 기간 빈번하게 열린 긴축 반대 대형 집회를 훨씬 능가하는 규모라고 전했다. 푸른색과 흰색이 섞인 그리스 국기가 곳곳에서 물결을 쳤고 반대 여론이 가장 높은 그리스 북부 마케도니아 지방에서 원정 온 사람들도 상당수 참여했다. 시위대는 평화 시위를 벌이다 이날 오후 3시부터 돌과 화염병을 던지며 점점 과격해졌다. 경찰도 최루가스를 동원해 진압에 나섰고 아테네의 주말 거리는 폭력과 비명 소리로 얼룩졌다. 경찰 10명과 시위대 수십 명이 부상당한 것으로 전해졌다. 마케도니아는 19

“대기오염, 올해 인류 건강 최고의 적”

세계보건기구(WHO)가 인간의 건강을 위협하는 위험 요인으로 대기 오염과 기후변화 등을 꼽았다. 20일 CNN에 따르면 최근 WHO는 ‘2019년 세계인 건강을 위협하는 10대 요인’을 발표하고 최대 위협
동아닷컴 : 동아일보 전체 뉴스

“대기오염, 올해 인류 건강 최고의 적”

세계보건기구(WHO)가 인간의 건강을 위협하는 위험 요인으로 대기 오염과 기후변화 등을 꼽았다. 20일 CNN에 따르면 최근 WHO는 ‘2019년 세계인 건강을 위협하는 10대 요인’을 발표하고 최대 위협으로 대기 오염을 지목했다. WHO는 “대기 중 미세 오염 물질은 인간의 호흡계와 순환계에 침투해 폐, 심장, 뇌에 손상을 입힐 수 있다”며 “이로 인해 암, 뇌중풍, 심장병 등이 발병해 매년 700만 명의 수명이 단축되고 있다”고 우려했다. 또 “대기오염의 주요 원인인 화석연료 사용은 기후변화의 주범이기도 하다”며 “2030∼2050년 기후변화로 인한 영양실조, 말라리아, 설사, 더위 스트레스에 따라 매년 25만 명이 숨질 것”이라고 내다봤다. 미국 프랑스 이탈리아 등에서 일고 있는 ‘백신 접종 거부’도 주요 위험으로 꼽혔다. 당뇨, 암, 심장병 등 비(非)전염성 질병도 포함됐다. 이 외에 △세계적 독감(인플루엔자) 유행 △기아, 전쟁 등 건강관리에 취약한 환경 △항생제 내성균 △에

FAT offers popular Sirisak help to get coaching qualification

The head of the Football Association of Thailand (FAT) has pledged to help caretaker coach Sirisak Yodyadthai become qualified to get the job full-time.
NationMultimedia.com - sports

FAT offers popular Sirisak help to get coaching qualification

The head of the Football Association of Thailand (FAT) has pledged to help caretaker coach Sirisak Yodyadthai become qualified to get the job full-time.

مدير جامعة:ما بوقف الدراسة.. انا عندي طلبة اجانب معتمد على قروشهم ..والا كان قفلت مشيت

قال مدير جامعة السودان العالمية بروفسور بكري في كلمته للطلاب المعتصمين عن الدراسة ، بأنه لا يستطيع ايقاف الدراسة بسبب الطلاب الاجانب.   و قا
شبكة سودافاكس

مدير جامعة:ما بوقف الدراسة.. انا عندي طلبة اجانب معتمد على قروشهم ..والا كان قفلت مشيت

قال مدير جامعة السودان العالمية بروفسور بكري في كلمته للطلاب المعتصمين عن الدراسة ، بأنه لا يستطيع ايقاف الدراسة بسبب الطلاب الاجانب.   و قال بكري في فيديو تحصلت عليه الشبكة : أنا عندي طلبة أجانب ما بقفل الجامعة لازم اقريهم ولو كنت معتمد على قروش السودانيين كان قفلت مشيت.

إيران تنتظر بفارغ الصبر قتال إسرائيل ومحوها

نقل موقع إخباري مرتبط بالدولة عن قائد القوات الجوية الإيرانية قوله يوم الاثنين إن بلاده تنتظر بفارغ الصبر قتال إسرائيل ومحوها.   ونقل موقع و
شبكة سودافاكس

إيران تنتظر بفارغ الصبر قتال إسرائيل ومحوها

نقل موقع إخباري مرتبط بالدولة عن قائد القوات الجوية الإيرانية قوله يوم الاثنين إن بلاده تنتظر بفارغ الصبر قتال إسرائيل ومحوها.   ونقل موقع وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء وهو موقع يخضع لإشراف التلفزيون الرسمي، عن البريجادير جنرال عزيز نصير زاده قوله ”الشبان في القوات الجوية مستعدون تماما وينتظرون بفارغ الصبر مواجهة النظام الصهيوني ومحوه […]

صحيفة سعودية :من آسيا إلى “سواكن السودانية” .. أطماع أردوغان تفضحها “ميراث أجدادنا”

“ميراث الأجداد” الممتد من آسيا الوسطى وأعماق أوروبا حتى سواكن السودانية.. جملة عفوية أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ كشفت عن أطماع
شبكة سودافاكس

صحيفة سعودية :من آسيا إلى “سواكن السودانية” .. أطماع أردوغان تفضحها “ميراث أجدادنا”

“ميراث الأجداد” الممتد من آسيا الوسطى وأعماق أوروبا حتى سواكن السودانية.. جملة عفوية أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ كشفت عن أطماعه بعد عقودٍ من سقوط الدولة العثمانية، قائلاً إنه سيتشبث به.   وفسّر “أردوغان”؛ خلال اجتماعٍ تعريفي بمرشحي حزب العدالة والتنمية، الذي يترأسه، للانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس المقبل، هذا التشبث بـ “أهمية […]

حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد

با تصویب شورای عالی کار حق مسکن کارگران برای سال ۹۸ از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت.
پايگاه خبری افکارنيوز

حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد

با تصویب شورای عالی کار حق مسکن کارگران برای سال ۹۸ از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت.

واکنش سرپرست وزارت بهداشت به موضوع فرار مالیاتی

سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه هیچ حرکتی نباید موجب القای این نکته به جامعه شود که پزشکان ما از پرداخت مالیات قانونی فر
پايگاه خبری افکارنيوز

واکنش سرپرست وزارت بهداشت به موضوع فرار مالیاتی

سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه هیچ حرکتی نباید موجب القای این نکته به جامعه شود که پزشکان ما از پرداخت مالیات قانونی فرار می‌کنند، گفت: موضوع فرار مالیاتی درباره پزشکان صحت ندارد.

استرالیا پنجمین مدعی راه یافته به یک‌چهارم

استرالیا با غلبه بر ازبکستان در ضربات پنالتی راهی یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا شد.
پايگاه خبری افکارنيوز

استرالیا پنجمین مدعی راه یافته به یک‌چهارم

استرالیا با غلبه بر ازبکستان در ضربات پنالتی راهی یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا شد.

토론토, 그때 그 설렘은 무엇때문이었을까

캐나다가 자랑하는 랜드마크 CN타워 위로 갔다. 초속 5.6m의 고속 엘리베이터를 타고 447m 높이의 전망대에 올랐다. 두께가 2.5인치 밖에 되지 않는 유리 바닥도 걸어보았다. 창 밖으로 도시를 수놓는
조선닷컴 : 전체기사

토론토, 그때 그 설렘은 무엇때문이었을까

캐나다가 자랑하는 랜드마크 CN타워 위로 갔다. 초속 5.6m의 고속 엘리베이터를 타고 447m 높이의 전망대에 올랐다. 두께가 2.5인치 밖에 되지 않는 유리 바닥도 걸어보았다. 창 밖으로 도시를 수놓는 스카이라인과 함께 녹음(綠陰)이 우거진 토론토 섬, 멀리는 나이아가라 폭포까지 보였다. 그때 그 설렘은 무엇때문이었을까. 이 도시가 가진 매력은 오묘하다. 겉보기에 화려하진 않아도, 걸음에 몸을 맏긴채 여기저기를 돌아다니다보면 어느새 도시의 매력에 흠뻑 빠진 스스로를 발견하게 된다. 여긴, 캐나다 토론토다. ◇”세계 차세대...

[AFC 16강]호주 승부차기 끝 행운의 8강 진출

'디펜딩 챔피언' 호주가 2019 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 16강전에서 승부차기 끝에 8강에 올랐다. 어렵게 16강전을 통과했지만, 경기력 자체가 좋지 못했다. 행운의 승리였다.호주는 21일(한국시각
조선닷컴 : 전체기사

[AFC 16강]호주 승부차기 끝 행운의 8강 진출

'디펜딩 챔피언' 호주가 2019 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 16강전에서 승부차기 끝에 8강에 올랐다. 어렵게 16강전을 통과했지만, 경기력 자체가 좋지 못했다. 행운의 승리였다.호주는 21일(한국시각) 아랍에미리트(UAE) 알 아인의 셰이크 칼리파 스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 16강전에서 전후반 90분에 이어 연장전까지 펼쳤으나 승부를 가리지 못했다. 양팀의 전반전은 팽팽한 접전이었다. 호주가 공격 흐름을 주도하는 가운데 우즈베키스탄이 간간이 날카로운 역습을 펼치곤 했다. 특히 전반 27분경 우즈베키스탄 시디코프가 페널...

구글, 프랑스 정부로부터 640억원 과징금

구글이 맞춤형 광고에 개인정보를 이용하고 있다는 사실을 이용자들에게 충분히 고지하지 않았다는 이유로 프랑스 정부로부터 거액의 과징금 처분을 받았다. AFP통신은 21일(현지시간) 프랑스 정
조선닷컴 : 전체기사

구글, 프랑스 정부로부터 640억원 과징금

구글이 맞춤형 광고에 개인정보를 이용하고 있다는 사실을 이용자들에게 충분히 고지하지 않았다는 이유로 프랑스 정부로부터 거액의 과징금 처분을 받았다. AFP통신은 21일(현지시간) 프랑스 정보 자유국가 위원회(CNIL)가 구글에 5000만 유로(한화 640여억원) 규모의 과징금을 부과하기로 결정했다고 보도했다. 구글이 개인정보 제공 동의 절차를 투명하게 진행해야 한다는 유럽연합(EU)의 규정을 준수하지 않았다는 이유에서다. CNIL은 구글이 이용자들에게 맞춤형 타깃 광고에 개인정보가 어떻게 이용되는지를 복잡하게 설명해 이용자가 쉽게 ...

Многодетному отцу-одиночке из Уральска предоставили жилье

Ислям Айтмамбетов пять лет назад развелся с женой. С тех пор мужчина один растит и воспитывает детей. Своего жилья у семьи нет. Долгое время и
NUR.KZ: Новости NUR.KZ

Многодетному отцу-одиночке из Уральска предоставили жилье

Ислям Айтмамбетов пять лет назад развелся с женой. С тех пор мужчина один растит и воспитывает детей. Своего жилья у семьи нет. Долгое время им приходилось ютится в крохотной съемной комнате. Несколько лет он стоит в очереди на кв

Насильник и вор из Казахстана пытались сбежать в Россию на лыжах

В управлении ФСБ России по Челябинской области рассказали, что двое граждан Казахстана на лыжах и в специальной экипировке незаконно пресек
NUR.KZ: Новости NUR.KZ

Насильник и вор из Казахстана пытались сбежать в Россию на лыжах

В управлении ФСБ России по Челябинской области рассказали, что двое граждан Казахстана на лыжах и в специальной экипировке незаконно пресекли госграницу направились в сторону поселка Мариинский. Их задержали на территории Брединск

О состоянии жестоко избитого охранника в Алматы рассказали врачи

По информации медиков, у мужчины диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы и закрытый вывих средней фаланги пальца правой руки. В бо
NUR.KZ: Новости NUR.KZ

О состоянии жестоко избитого охранника в Алматы рассказали врачи

По информации медиков, у мужчины диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы и закрытый вывих средней фаланги пальца правой руки. В больнице охраннику оказали необходимую медпомощь, после чего он отправился на домой, отказав

Чрезвычайный инцидент произошел с самолетом из Астаны в аэропорту Москвы

На борту Boeing 737 было 77 пассажиров и 6 членов экипажа. По первоначальной информации, во время инцидента никто не пострадал. Также не сообщается
NUR.KZ: Новости NUR.KZ

Чрезвычайный инцидент произошел с самолетом из Астаны в аэропорту Москвы

На борту Boeing 737 было 77 пассажиров и 6 членов экипажа. По первоначальной информации, во время инцидента никто не пострадал. Также не сообщается о каких-либо повреждениях самолета. На месте работают специалисты. Они разбираютс

Основные способы интернет-мошенничества назвали в прокуратуре Астаны

Основные способы интернет-мошенничества огласили в столичной прокуратуреЕще одним популярным видом мошенничества являются действия, связа
NUR.KZ: Новости NUR.KZ

Основные способы интернет-мошенничества назвали в прокуратуре Астаны

Основные способы интернет-мошенничества огласили в столичной прокуратуреЕще одним популярным видом мошенничества являются действия, связанные с обещаниями быстрого заработка. Мошенники создают аккаунты в соцсетях, которые направле

Militares se sublevan contra Maduro en Venezuela

Caracas, Venezuela. Un grupo de militares se sublevó este lunes contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y fue detenido cuando estaba atrincherado en un cuartel del norte de Caracas, en vísperas de manifestaciones opositoras que exigirán un gobier
LaPrensa RSS Feeds - INICIO

Militares se sublevan contra Maduro en Venezuela

Caracas, Venezuela. Un grupo de militares se sublevó este lunes contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y fue detenido cuando estaba atrincherado en un cuartel del norte de Caracas, en vísperas de manifestaciones opositoras que exigirán un gobierno de transición y elecciones. A las 02H50 locales un número no precisado de uniformados de la Guardia Nacional (GNB) de Macarao (oeste) se rebelaron, luego sustrajeron un "lote de armas de guerra" en un puesto en Petare (este) y se trasladaron al cuartel en el barrio de Cotiza, según una nota de la Fuerza Armada, considerado el principal sostén de Maduro y que reporta tener bajo control la situación. En una vía de acceso al cuartel de Cotiza, aún en la oscuridad de la madrugada, los sublevados, armados y con los rostros descubiertos, grabaron videos que hicieron circular en las redes sociales, en los que dijeron desconocer a Maduro y pidieron el respaldo de la población. <amp-twitter width="375" height="472" layout="responsive" data-tweetid="1087294499615842307"></amp-twitter>"Aquí está la tropa profesional de la Guardia Nacional en contra de este régimen al cual desconocemos completamente, necesito el apoyo de ustedes, salgan a las calles", dijo un hombre que se identificó como sargento de ese cuerpo, en uno de los videos. Cerca de él, se observa a un pequeño grupo de militares armados. "Pueblo salgan", gritan. "Ustedes querían que la Fuerza Armada prendiéramos la mecha, aquí la estamos prendiendo, necesitamos el apoyo de ustedes", asegura otro. El hecho ocurre en momentos en que la oposición llamó a manifestarse el miércoles por un gobierno de transición que convoque a elecciones, ante lo que el oficialismo convocó a sus seguidores. Será el primer gran pulso en las calles tras las protestas que dejaron unos 125 muertos en 2017. <amp-twitter width="375" height="472" layout="responsive" data-tweetid="1087395372727713792"></amp-twitter>Retomando la ofensiva, la mayoría opositora en el Parlamento declaró a Maduro "usurpador" tras haberse juramentado el 10 de enero para un segundo mandato, desconocido por parte de la comunidad internacional que consideró fraudulenta su reelección. Vea: Juan Guaidó, el líder opositor que desafía a MaduroEn un comunicado divulgado por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, la Fuerza Armada se refiere a los sublevados como un "reducido grupo de asaltantes" que, dijo, incluso había "secuestrado" a cuatro militares. "Durante la detención se logró recuperar armamento robado y en los actuales momentos se encuentran brindando información de interés a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar. A estos sujetos se les aplicará todo el peso de la ley", subrayó. Tras enterarse del hecho a través de los videos, un grupo de vecinos de Cotiza llegó a las cercanías del cuartel para dar apoyo a los insurrectos, sonaron cacerolas y trancaron una calle con basura, tras lo que fueron dispersados por efectivos policiales y militares.

Fuerte despliegue policial en San Pedro Sula en operación Confianza

San Pedro Sula, Honduras. Un contingente de elementos de la Policía Nacional y Militar salieron a las calles en la mañana de este lunes para continuar con los trabajos de operación "Confianza" que se ejecutan en el Valle de Sula en busca de banda
LaPrensa RSS Feeds - INICIO

Fuerte despliegue policial en San Pedro Sula en operación Confianza

San Pedro Sula, Honduras. Un contingente de elementos de la Policía Nacional y Militar salieron a las calles en la mañana de este lunes para continuar con los trabajos de operación "Confianza" que se ejecutan en el Valle de Sula en busca de bandas criminales. Esta operación que comenzó desde el pasado viernes se lleva a cabo en cuatro departamentos de Honduras con la finalidad de reducir el tráfico de drogas, portación ilegal de armas y homicidios múltiples. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) indicó que la operación se lleva a cabo en Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Olancho, donde se ejecutan órdenes de captura, allanamientos y desarticulación de bandas delictivas en más de 50 lugares. LEA: Gobierno redoblará esfuerzos para combatir la extorsión y crimen organizadoMediante saturaciones, ejecuciones de órdenes de captura las autoridades buscan con la operación "Confianza" y la "Morazán II" devolverle la tranquilidad a los hondureños reduciendo los actos delictivos en zonas denominadas vulnerables. Durante los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de enero se realizaron operaciones de saturación en diferentes municipios, colonias, aldeas y caseríos de los departamentos de, Gracias a Dios, Choluteca, Cortés, Yoro, Olancho y Francisco Morazán, con la participación de funcionarios policiales y militares. Estas intervenciones que incluyeron 10 allanamientos, 30 saturaciones, 72 retenes policiales- militares y 64 patrullajes a pie, dejaron como resultado 68 personas detenidas por homicidio, tráfico de drogas, por tener antecedentes penales, portación ilegal de armas de fuego y otras por no portar los documentos personales en regla y para investigación. Asimismo, decomisaron un total de 41 armas de fuego, 378 municiones sin percutir, 13 cargadores de armas de fuego: fusil calibre 22 mm, rifles, armas largas tipo escopeta 12, pistolas 9 mm, revólver calibre 3. 57. Además, incineraron más de 50,000 plantas de marihuana; se decomisaron 167,614 lempiras, 3 vehículos decomisados y 2 recuperados. También informa FUSINA la destrucción de un área clandestina de aterrizaje (más conocida como narcopista) en el sector de La Mosquitia hondureña. Piden a la población sumarse haciendo sus denuncias para poder capturar a los delincuentes. "Todos nuestros esfuerzos están concentrados en reducir los homicidios y desarticular las bandas criminales", dijo Julián Pacheco, ministro de Seguridad. Comentó que la seguridad es lo más importante en el desarrollo del país, pero tenemos que darle salud y educación a los ciudadanos para que tengan mejores opciones". Luis Suazo, coordinador adjunto para la prevención de seguridad y defensa dijo: “A pesar de las muertes múltiples, estamos abajo en un 17% en relación a enero del año pasado (en homicidios)”. "No podemos seguir teniendo las primeras planas como que estamos en el caos y vamos para peor cuando tenemos un reconocimiento afuera de que estamos mejor", dijo. Suazo indicó: "Hacemos en llamado a toda la ciudadanía para que nos unamos en esta lucha contra la delincuencia, solo de esta manera podemos ponerle fin a este problema". Policías y militares se preparan para salir a realizar saturaciones en barrios vulnerables. Autoridades de Seguridad desplegó agentes policiales en cuatro departamentos de Honduras.

¡Sorpresa! Delantero ghanés Boateng a un paso del Barcelona

Barcelona, España. El delantero germano-ghanés del Sassuolo italiano Kevin-Prince Boateng está cerca de jugar cedido en el Barcelona hasta final de temporada, señala este lunes la prensa española, que da prácticamente por hecha la operación. Boateng &q
LaPrensa RSS Feeds - INICIO

¡Sorpresa! Delantero ghanés Boateng a un paso del Barcelona

Barcelona, España. El delantero germano-ghanés del Sassuolo italiano Kevin-Prince Boateng está cerca de jugar cedido en el Barcelona hasta final de temporada, señala este lunes la prensa española, que da prácticamente por hecha la operación. Boateng "es el delantero escogido por el FC Barcelona para reforzar la línea de ataque y reemplazar a Munir, quien se fue rumbo al Sevilla. El Barça se hace con su cesión hasta final de temporada con una opción de compra a ejecutar a partir del 30 de junio", afirmó el diario deportivo catalán Sport en su edición en línea. El delantero llega con una "opción de comprarlo por ocho millones de euros", afirma su competidor madrileño As, señalando que esa decisión se tomaría a final de temporada. El diario Marca aseguró por su parte que ha podido confirmar que "Boateng se ha despedido esta mañana del vestuario del Sassuolo y que viajará esta tarde a la Ciudad Condal". Boateng vendría a cubrir el hueco dejado por la salida de Munir El-Haddadi al Sevilla y servir de recambio a Luis Suárez, ahora mismo, único delantero centro puro con el que cuenta el Barça. El atacante ya conoce el campeonato español después de jugar en Las Palmas en la temporada 2016/2017, donde llegó a ampliar contrato hasta 2020, aunque finalmente se fue por "motivos personales de carácter irreversible" fichando por el Eintracht de Fráncfort alemán. El atacante cumpliría así con las condiciones deseadas por el técnico Ernesto Valverde, que quería un '9' "que no tenga un proceso de adaptación, sino que ya conozca de qué va esto y que pueda jugar inmediatamente". En la presente temporada, el delantero ha disputado 15 partidos con el Sassuolo en los que ha marcado cinco goles y dado dos asistencias, contando todas las competiciones.

Razzie Awards 2019: Johnny Depp y Jennifer Garner entre los nominados a lo peor del cine   

Redacción. Este lunes se han anunciado las nominaciones a la 39ª edición anual de los Premios Razzie, que reconocen a las peores películas, actuaciones e incluso parejas en la pantalla del cine estadounidense. Estos premios son todo lo opuesto a los entre
LaPrensa RSS Feeds - INICIO

Razzie Awards 2019: Johnny Depp y Jennifer Garner entre los nominados a lo peor del cine   

Redacción. Este lunes se han anunciado las nominaciones a la 39ª edición anual de los Premios Razzie, que reconocen a las peores películas, actuaciones e incluso parejas en la pantalla del cine estadounidense. Estos premios son todo lo opuesto a los entregados por La Academia, es por ello que también son conocidos como los Anti-Óscar o la parodia de los Óscar. El sueño de todo actor y director es ganarse el máximo galardón del cine, sin embargo, estos premios premian a lo más lamentable de la industria cinematográfica, y en este año, figuran actores de renombre que podrían hacerse del premio el próximo 23 de febrero. <amp-youtube width="480" height="270" layout=responsive data-videoid="PSTHbwqpSd8"></amp-youtube>El filme de John Travolta sobre la mafia "Gotti" y el presidente de Estados Unidos Donald Trump fueron nominados. LISTA COMPLETA DE LOS NOMINADOSPEOR PELÍCULA"Gotti""The Happytime Murders""Holmes & Watson""Robin Hood""Winchester"PEOR ACTRIZJennifer Garner por "Peppermint"Amber Heard por "London Fields"Melissa McCarthy por "The Happytime Murders and Life of the Party"Helen Mirren por "Winchester"Amanda Seyfried por "The Clapper"PEOR ACTORJohnny Depp por "Sherlock Gnomes"Will Ferrell por "Holmes & Watson"John Travolta por "Gotti"Donald J. Trump (como él mismo) por "Death of a Nation" y "Fahrenheit 11/9"Bruce Willis por "Death Wish"PEOR ACTOR DE REPARTOJamie Foxx por "Robin Hood"Ludacris por poner la voz en "Show Dogs"Joel McHale por "The Happytime Murders"John C. Reilly por "Holmes & Watson"Justice Smith por "Jurassic World: Fallen Kingdom"PEOR ACTRIZ DE REPARTOKellyanne Conway (como ella misma) por "Fahrenheit 11/9"Marcia Gay Harden por "Fifty Shades Freed"Kelly Preston por "Gotti"Jaz Sinclair por "Slender Man"Melania Trump (como ella misma) "Fahrenheit 11/9"PEOR DIRECTOREtan Cohen por "Holmes & Watson"Kevin Connolly por "Gotti"James Foley por "Fifty Shades Freed"Brian Henson por "Happytime Murders"The Spierig Brothers (Michael y Peter) por "Winchester"PEOR GUION"Death of a Nation""Fifty Shades Freed""Gotti""Happytime Murders""Winchester"PEOR SECUELA O REMAKE"Death of a Nation" ("Hillary’s America. . . ")"Death Wish""Holmes & Watson""The Meg" ("Jaws")"Robin Hood"PEOR COMBO EN PANTALLA ​"The Happytime Murders"Johnny Depp por "Sherlock Gnomes"Will Ferrell y John C. Reilly por "Holmes & Watson"Kelly Preston & John Travolta por "Gotti"Donald J. Trump por "Death of a Nation" y "Fahrenheit 11/9"

Difunden video del momento exacto de la explosión en ducto de México

Ciudad de México. Autoridades mexicanas informaron este lunes que Petróleos Mexicanos (Pemex) tardó casi cuatro horas en cerrar las válvulas del ducto que estalló la tarde del pasado viernes en el municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo. Frente al presiden
LaPrensa RSS Feeds - INICIO

Difunden video del momento exacto de la explosión en ducto de México

Ciudad de México. Autoridades mexicanas informaron este lunes que Petróleos Mexicanos (Pemex) tardó casi cuatro horas en cerrar las válvulas del ducto que estalló la tarde del pasado viernes en el municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo. Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, detalló que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detectaron la fuga a las 14:30 horas. <amp-twitter width="375" height="472" layout="responsive" data-tweetid="1086609792108584961"></amp-twitter>Al realizar una relatoría, advirtió que fue hasta las 18:20 horas cuando Pemex cerró las válvulas para detener el flujo de combustible, es decir, 3 horas con 50 minutos después de ubicada la fuga. "El viernes a las 14:30 horas Sedena detecta la toma clandestina. A las 18:20 se cierran las válvulas. A las 18:52 es la explosión y esto se debe a que la zona de las válvulas está en la parte baja del ducto y se conserva una buena parte del producto y de la presión", dijo. <amp-twitter width="375" height="472" layout="responsive" data-tweetid="1086719477201420289"></amp-twitter>Cuestionado sobre las razones que tuvo la empresa para cortar el flujo hasta esa hora, explicó que, en un primer momento, no se consideró que la fuga fuera relevante. Tras unas dos horas, y pese a la presencia del Ejército que poco pudo hacer para controlar la tunda de centenares de personas que se acercaron a recoger gasolina, se registró una fuerte explosión que hasta el momento ha dejado 89 muertos y 51 heridos. Vea: Víctimas por explosión en México suben a 89Videos divulgados en redes sociales del momento exacto de la explosión muestran a varias personas en llamas correr pidiendo auxilio. La mayoría de las víctimas fallecieron calcinados tras ser alcanzados por el fuego. El gobierno estatal dijo el domingo que el proceso de identificación de los cuerpos puede llevar días, semanas o meses. El desastre ocurre cuando el gobierno del izquierdista López Obrador aplica una estrategia para combatir el robo y tráfico de combustible, conocido popularmente como "huachicoleo", delito que genera al Estado pérdidas anuales por unos 3,000 millones de dólares, según datos oficiales.

هازارد يرغب في مغادرة “البلوز” و100 مليون يورو تفصله عن الريال

أيمن عنبر ( صحفي متدرب) يرغب اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي في إقناع فريقه بالتخلي عن خدماته خلال الإنتقالات
اليوم 24

هازارد يرغب في مغادرة “البلوز” و100 مليون يورو تفصله عن الريال

أيمن عنبر ( صحفي متدرب) يرغب اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي في إقناع فريقه بالتخلي عن خدماته خلال الإنتقالات الصيفية القادمة بعد العرض الذي قدمه فريق ريال مدريد الإسباني. وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الإثنين، فإنه  من المتوقع أن يوافق تشيلسي على العرض الذي سيقدمه النادي “الملكي”، والذي قد تبلغ […]

الغلوسي: قلقون بخصوص تعاطي القضاء مع ملفات الفساد المالي -حوار

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنهم قلقون بخصوص تعاطي القضاء مع ملفات الفساد المالي.   في الآونة الأخيرة، دخل
اليوم 24

الغلوسي: قلقون بخصوص تعاطي القضاء مع ملفات الفساد المالي -حوار

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنهم قلقون بخصوص تعاطي القضاء مع ملفات الفساد المالي.   في الآونة الأخيرة، دخلتم على خط ملفات فساد ملتهبة كملف بنسودة والمحروقات، أين وصل التحقيق في هذين الملفين، وهل تعتقدون أن العدالة ستأخذ مجراها؟ هناك ملفات كثيرة تبنتها الجمعية وقدمت بخصوصها شكايات إلى الجهات القضائية المختصة، وضمن […]

مغاربة: ” تواجد الرجاء والحسنية وبركان في مجموعة واحدة ليس في صالحنا وهذه هي الأندية التي نرشحها” – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف إعداد: سعيد أيت أفقير (صحفي متدرب) – أيمن عنبر (صحفي متدرب) أجمع عدد من متابعي وعشاق كرة القدم المغربية، أن تواجد ث
اليوم 24

مغاربة: ” تواجد الرجاء والحسنية وبركان في مجموعة واحدة ليس في صالحنا وهذه هي الأندية التي نرشحها” – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف إعداد: سعيد أيت أفقير (صحفي متدرب) – أيمن عنبر (صحفي متدرب) أجمع عدد من متابعي وعشاق كرة القدم المغربية، أن تواجد ثلاثة أندية مغربية، وهي الرجاء البيضاوي، حسنية أكادير، والنهضة البركانية في مجموعة واحدة، في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “ليس في صالح الكرة المغربية، وقد يقلص حظوظ الأندية المغربية […]

高雄驚傳女童「高壓空氣灌口至死」 母求影像釐清死因

高雄市一名母親在1月21日於臉書發文求援,指出自己的女兒在1月20日下午於高雄左營區一間加油站發生意外死亡,目前研判女童在玩洗車用的空氣噴槍噴時,不慎將噴槍的空氣噴入嘴中導致悲劇…
社會新聞 - 自由時報

高雄驚傳女童「高壓空氣灌口至死」 母求影像釐清死因

高雄市一名母親在1月21日於臉書發文求援,指出自己的女兒在1月20日下午於高雄左營區一間加油站發生意外死亡,目前研判女童在玩洗車用的空氣噴槍噴時,不慎將噴槍的空氣噴入嘴中導致悲劇…

高市自助洗車傳意外 女童疑玩空氣噴槍致死

高雄市自由三路一家加油站自助洗車場20日傳出意外,鄺姓男子開車搭載3歲女兒到場洗車時,女童下車疑玩現場洗車用空氣噴槍不慎致死,檢警將進行相驗釐清死因。 高雄左營警分局20日…
社會新聞 - 自由時報

高市自助洗車傳意外 女童疑玩空氣噴槍致死

高雄市自由三路一家加油站自助洗車場20日傳出意外,鄺姓男子開車搭載3歲女兒到場洗車時,女童下車疑玩現場洗車用空氣噴槍不慎致死,檢警將進行相驗釐清死因。 高雄左營警分局20日…

獨家》監院調查華山命案 柯市府被控捏造分屍木屋成舞台

去年6月華山大草原小木屋「野居草堂」發生駭人分屍案,台北市政府坐視兇嫌陳伯謙搭違建小木屋,沒申請臨時建照與使用執照,監察院正調查此事。受害者父親高先生為拼湊女兒死亡原貌…
社會新聞 - 自由時報

獨家》監院調查華山命案 柯市府被控捏造分屍木屋成舞台

去年6月華山大草原小木屋「野居草堂」發生駭人分屍案,台北市政府坐視兇嫌陳伯謙搭違建小木屋,沒申請臨時建照與使用執照,監察院正調查此事。受害者父親高先生為拼湊女兒死亡原貌…

1920-ականների գերմանական կինոն՝ Երևանում

Հանդիսատեսը բացառիկ հնարավորություն կունենա դիտել ֆիլմեր, որոնք հատուկ այս առիթով թարգմանվել են հայերեն:
Պանորամա | Հայաստանի նորություններ

1920-ականների գերմանական կինոն՝ Երևանում

Հանդիսատեսը բացառիկ հնարավորություն կունենա դիտել ֆիլմեր, որոնք հատուկ այս առիթով թարգմանվել են հայերեն:

South Africa: Court Strikes Murder of Ex-Rwandan Intelligence Head Off Roll

[News24Wire] The South African Police Service has two weeks to submit what actions were taken, from January 2014, to bring suspects to book in the murder of the former Rwandan head of intelligence, Colonel Patrick Karegeya.
AllAfrica News: Central Africa

South Africa: Court Strikes Murder of Ex-Rwandan Intelligence Head Off Roll

[News24Wire] The South African Police Service has two weeks to submit what actions were taken, from January 2014, to bring suspects to book in the murder of the former Rwandan head of intelligence, Colonel Patrick Karegeya.

Глава британского МИДа прокомментировал санкции ЕС против ГРУ

«Сегодняшние санкции реализуют наше обещание принять жесткие меры против безрассудных и безответственных действий российской военной разв
В мире - TUT.BY

Глава британского МИДа прокомментировал санкции ЕС против ГРУ

«Сегодняшние санкции реализуют наше обещание принять жесткие меры против безрассудных и безответственных действий российской военной разведки, ГРУ, которая в прошлом году в Солсбери подвергла серьезной опасности двух невиновных британских граждан», - заявил Хант.

Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Енисей» в Суперлиге

В стартовом матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги московское «Динамо» на своей площадке в трёх парти
Спорт - Чемпионат.com

Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Енисей» в Суперлиге

В стартовом матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги московское «Динамо» на своей площадке в трёх партиях нанесло поражение красноярскому «Енисею» со счётом 3:0 (...

Dvě lodi v Kerčském průlivu zachvátily plameny

V Kerčském průlivu, který odděluje Černé moře od Azovského a zároveň Rusy anektovaný poloostrov Krym od ruské pevniny, hoří dvě lodi. V pondělí odpoledne o tom zatím bez dalších podrobností informoval server RT.com.
Novinky.cz - Hlavní stránka

Dvě lodi v Kerčském průlivu zachvátily plameny

V Kerčském průlivu, který odděluje Černé moře od Azovského a zároveň Rusy anektovaný poloostrov Krym od ruské pevniny, hoří dvě lodi. V pondělí odpoledne o tom zatím bez dalších podrobností informoval server RT.com.