Vietnam
MapoList


Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Đác Nông

NDĐT - Ngày 21-8, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo T.Ư về ph&
Báo Nhân Dân RSS: Chính trị

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Đác Nông

NDĐT - Ngày 21-8, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng Phan Văn Sáu đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đác Nông.

Hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng chống tham nhũng

NDĐT - Ngày 21-8, tại TP Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 (SOM 3) và các cuộc họp liên quan, Nhóm công tác về chống tham nh
Báo Nhân Dân RSS: Chính trị

Hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng chống tham nhũng

NDĐT - Ngày 21-8, tại TP Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 (SOM 3) và các cuộc họp liên quan, Nhóm công tác về chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG) tổ chức cuộc họp điều phối các nhà tài trợ. Đây là sáng kiến của Hội Luật sư Hoa Kỳ, nhằm tìm hiểu những nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật cho công tác phòng, chống tham nhũng của các nền kinh tế thành viên APEC.

Get more results via ClueGoal